Program

14/09/2023

Teritorialno vedenje omogoča spremljanje stanja populacij volkov in šakalov

Na delavnici, namenjeni srednješolcem in odraslim, je bila predstavljena problematika spremljanja ogroženih živalskih vrst volkov in evrazijskih šakalov. Spremljanje živali je še posebej pomembno za ogrožene vrste, kot je npr. volk, in za vrste, ki se k nam širijo zaradi spremenjenih okoljskih razmer, kot je evrazijski šakal.

19:00

Biološko središče, Večna pot 111, Ljubljana
Humanistika Logo

Monitoring oziroma spremljanje populacij je dandanes nujen del sodobnega upravljanja s populacijami prostoživečih živali. Delavnico na to temo je vodil dr. Hubert Potočnik z Biotehniške fakultete (Oddelek za biologijo, Katedra za ekologijo, Skupina za ekologijo živali).

Osnovni cilj delavnice in spremljanja stanja populacij je pridobivanje podatkov o njihovi prostorski razširjenosti in številčnosti. Pri vrstah, kot sta volk in evrazijski šakal, lahko pri tem izkoriščamo njuno teritorialno vedenje, ko z oglašanjem oziroma tuljenjem označujeta svoj teritorij.

Metoda spremljanja s pomočjo izzivanja tuljenja temelji na teritorialnem odzivu volkov in šakalov na simuliranega »vsiljivca«, ki oponaša tuljenje in tako izzove oglašanje teritorialnih osebkov. Za uspešno izvedbo monitoringa moramo vključiti veliko število ustrezno usposobljenih izvajalcev.

Pri tem je vse pomembnejši način zbiranja podatkov, ki mu rečemo državljanska znanost (»citizen science«), pri katerem so posamezniki prostovoljci oziroma posamezne interesne skupine vključene v zbiranje znanstvenih podatkov.

V okviru Evropske noči raziskovalcev smo tako izpeljali izobraževanje, namenjeno tako odraslim kot dijakom, kjer smo predstavili teoretična ozadja ter praktičen prikaz izvajanja metode spremljanja živali, ki bi kasneje lahko omogočila njihovo vključitev v nacionalne sheme spremljanja stanja volkov.

Koordinator projekta: dr. Hubert Potočnik, BF