Program

30/09/2022

Spoznaj čebelje pridelke in njihovo uporabo

Predstavnik Čebelarske zveze Slovenije Tomaž Samec, univ. dipl. inž. zoot., je obiskovalcem predstavil vlogo čebele v našem skupnem prostoru in čebelje pridelke, ki jih čebelarji pridelujejo skupaj s čebelami.

11:00-12:30

Pedagoška fakulteta, predavalnica P038, Kardeljeva ploščad 16, Ljubljana
Humanistika Logo

Obiskovalci so se obenem seznanili s široko uporabnostjo čebeljih pridelkov za naš vsakdan. Na predavanju so imeli možnost zastavljanja vprašanj oziroma sodelovanja v diskusiji s strokovnjakom.

Koordinator projekta: dr. Miha Slapničar, PeF, Center KemikUm

Izvedba: Tomaž Samec, univ. dipl. inž. zoot., Čebelarska zveza Slovenije