Program

27/09/2024

Slončkova zobna pasta in klepetalni robot, ki ga poganja UI

Udeležencem bomo pokazali eksperiment razgradnje vodikovega peroksida s kalijevim jodidom, ki sprosti veliko pene, kar izgleda kot zobna pasta. Po poskusu bomo s klepetalnim robotom raziskovali mehanizem reakcije in vlogo katalizatorja.

17:00-21:30

Fakulteta za farmacijo

Sliko nam je ustvarila UI.

Humanistika Logo

Udeležencem bomo pokazali eksperiment razgradnje vodikovega peroksida s kalijevim jodidom, ki sprosti veliko pene, kar izgleda kot zobna pasta. Prisotnost kisika v peni bomo dokazali s tlečo trsko. Reakcija je eksotermna, zato bodo udeleženci občutili toploto. za varnost bo poskrbljeno z zaščitnimi očali. Po poskusu bodo s klepetalnim robotom raziskovali mehanizem reakcije in vlogo katalizatorja. Aktivnost spodbuja razumevanje kemijskih reakcij in kritično presojo informacij, ki jih poda AI. Tako je namen aktivnosti udeležencem predstaviti kemijski poskus in ga razložiti s pomočjo klepetalnega robota.