Program

29/09/2023

Slončkova zobna pasta

Raziskovalci Fakultete za farmacijo bodo udeležencem predstavili kemijski poskus in ga razložili s pomočjo kemijske reakcije.

14:00-22:00

Fakulteta za farmacijo, laboratorij FK 2 v 3. nadstropju, Aškerčeva 7, Ljubljana
Humanistika Logo

Na osnovi enostavne demonstracije se bodo lahko udeleženci poučili o katalizatorjih in njihovem vplivu na hitrost kemijske reakcije, eksotermnih reakcijah in dokazovanju produktov kemijske reakcije.

Namen demonstracije je podati idejo o pomembnosti razumevanja dogajanja procesa na nivoju kemijske reakcije, kar v splošnem velja tudi za nekatera raziskovalna področja na področju farmacije.

Koordinatorja projekta: dr. Stane Pajk, dr. Janez Mravljak, FFA