Program

27/09/2024

Računalniški pristopi v toksikologiji – alternativa testiranju na živalih

UI igra ključno vlogo pri napovedni toksikologiji in računalniškem modeliranju in vitro testov ter ima potencial postati alternativa testiranju na živalih.

17:00-21:00

Fakulteta za farmacijo

Sliko nam je ustvarila UI.

Humanistika Logo

Umetna inteligenca (UI) pomembno prispeva k toksikologiji z izboljšanjem varnosti zdravil in okolja. UI omogoča toksikologom razvoj naprednih modelov za takojšnjo analizo in napovedovanje tveganj kemikalij. Algoritmi strojnega učenja prepoznavajo vzorce v podatkih o kemičnih spojinah in njihovih toksikoloških učinkih. UI igra ključno vlogo pri napovedni toksikologiji in računalniškem modeliranju in vitro testov. V prihodnosti bo UI toksikologom pomagala odločati se z razložljivimi rezultati. UI ima potencial postati alternativa testiranju na živalih, saj lahko zanesljivi UImodeli rešijo življenja živali. Aktivnost bo udeležencem pokazala uporabo UI za nadomeščanje testiranj na živalih.