Program

30/09/2022

Računalniške metode – alternativa testiranju na živalih

Raziskovalci Fakultete za farmacijo so udeležencem predstavili uporabo računalniških (in silico) metod, ki nadomeščajo testiranja za ugotavljanje varnosti spojin na živalih.

20:30

Fakulteta za farmacijo, predavalnica P4 v 3. nadstropju, Aškerčeva 7, Ljubljana
Humanistika Logo

Na osnovi demonstracije različnih računalniških programov so se udeleženci seznanili, kako lahko te nadomestijo testiranja na živalih, ki so pogosto boleča in povzročajo stres za živali.

Namen te aktivnosti je podati informacije, da lahko računalniške metode do neke mere nadomestijo tovrstna testiranja, niso etično sporne in so finančno bolj sprejemljive.

Koordinatorici projekta: dr. Marija Sollner Dolenc, dr. Maša Kenda, FFA