Program

29/09/2023

Računalniške metode – alternativa testiranju na živalih

Raziskovalci Fakultete za farmacijo bodo udeležencem predstavili uporabo računalniških (in silico) metod, ki nadomeščajo testiranja za ugotavljanje varnosti spojin na živalih.

17:00-22:00

Fakulteta za farmacijo, predavalnica P4 v 3. nadstropju, Aškerčeva 7, Ljubljana

Računalniške metode-alternativa testiranju na živalih – alternativa shemi 1

Humanistika Logo

Na osnovi demonstracije različnih računalniških programov se bodo udeleženci seznanili, kako lahko te nadomestijo testiranja na živalih, ki so pogosto boleča in povzročajo stres za živali.

Namen te aktivnosti je podati informacije, da lahko računalniške metode do neke mere nadomestijo tovrstna testiranja, niso etično sporne in so finančno bolj sprejemljive.

Koordinatorica projekta: dr. Marija Sollner Dolenc, FFA