Program

28/09/2024

Promocija preliminarnih rezultatov o dojemanju študentov o ChatGPT

Predstavitev preliminarnih rezultatov mednarodne študentske raziskave o prvih izkušnjah s ChatGPT.

Ilustracija Agate Lielpētere

Humanistika Logo

Preliminarni rezultati mednarodne študentske raziskave o prvih izkušnjah s ChatGPT bodo predstavljeni na treh znanstvenih mednarodnih konferencah. Predstavitev rezultatov bo potekala v obliki predavanj in diskusij v izbranih sekcijah, pri čemer bodo ključne ugotovitve na zanimiv način prikazane na infografiki, ki jo bodo prejeli vsi udeleženci sekcij. Hkrati bodo vsi udeleženci pozvani k sodelovanju v predvideni prihodnji ponovitveni študiji z namenom raziskati dolgoročnejši vpliv ChatGPT na visokošolsko izobraževanje. S tem želimo spodbuditi širšo znanstveno razpravo o vlogi umetne inteligence v izobraževanju in raziskati možnosti za nadaljnje izboljšave ter prilagoditve učnih metod. 

 

priponka

Letak