Program

22/06/2023

Pravljice in varovanje pred zlorabami otrok

Raziskovalka Pedagoške fakultete dr. Milena Mileva Blažić se je v juniju udeležila mednarodne konference o zaščiti otrok International Safeguarding Conference, ki je potekala na Papeški univerzi Gregoriana v Rimu.

Rim, Papeška univerza Gregoriana
Humanistika Logo

Na akademskem dnevu, ki je potekal 22. junija 2023, je dr. Milena Mileva Blažić izvedla predavanje z naslovom Pravljice kot metoda za razvijanje občutljivosti, ozaveščanja in varovanja pred zlorabami otrok.

 

Raziskovalka in predavateljica na Pedagoški fakulteti, obenem pa strokovna sodelavka zavoda Dovolj.je, je predstavila razliko med problemskimi (biti na strani otrok) in problematičnimi (biti na strani storilca) pravljicami.

 

Kot primer je navedla pravljico bratov Grimm Otroci iz Hamelina (1816), eno redkih pravljic, ki morebiti pripoveduje o tako imenovani otroški križarski vojni leta 1284, srednjeveški kugi (zato motiv podgan in čarobnega piskača) ali zlorabi otrok.

 

Tema je izjemno aktualna, saj sta jo ubesedila tudi Johann Wolfgang von Goethe v Faustu in Bertold Brecht v delu Otroška križarska vojna (1939, v povezavi s holokavstom), med drugimi pa jo je uglasbil Jani Kovačič (2020).

 

Dr. Milena Mileva Blažić je predstavila tudi pravljico Antona Martina Slomška Star lisjak in mlada kura (1866) ter lik volka v delih Charlesa Perraulta (1797) in bratov Grimm (1857).

 

Kot študijo primera je aplicirala teorijo dr. Slavoja Žižka Sedem tančic fantazem iz knjige Kuga fantazem (1995, 2007) na slikanico Svetlane Makarovič Rdeče jabolko (2008), sodobno varianto pravljice Rdeča kapica, ki jo je ilustrirala Kaja Kosmač.

 

Avtorica je obenem predstavila mapiranje poti pravljice Otroci iz Hamelina iz leta 1284 in mapiranje pravljičnega tipa Rdeča kapica. Obe izbrani pravljici sta univerzalna pravljična tipa, značilna za vse kulture, kar pomeni, da so nasilje in/ali zlorabe otrok, žal, univerzalne za vse čase, institucije in kulture.

 

Avtorica je prepričana, da je otroke potrebno senzibilizirati, ozaveščati in preko literature učiti, da zaznavajo različne oblike nasilja in zlorab ter jih presegajo, kar je proces vseživljenjskega učenja.

Na fotografiji, z desne proti levi: dr. Jörg Michael Fegert (Univerzitetna klinika, Ulm, Nemčija), Jani Kovačič, dr. Milena Mileva Blažić (Pedagoška fakulteta, Univerza v Ljubljani), dr. Hans Zollner (Inštitut za antropologijo, Papeška univerza Gregoriana, Rim, Italija) in Janez Cerar na mednarodni konferenci o zaščiti otrok.