Program

27/09/2024

Poizkus notnega zapisa razpoznavnih zvokov tradicionalnega japonskega glasbila koto s pomočjo nevronske mreže

Na podlagi dela Marka Žejna Notni zapis razpoznanih zvokov glasbil s pomočjo nevronske mreže bo predstavljen program, ki lahko prepozna posamezne tone in intervale ter njihove signale frekvenčnega zapisa spremeni v notni zapis

23:00

Arhiv Nagise Koto

Humanistika Logo

Na podlagi dela Marka Žejna Notni zapis razpoznanih zvokov glasbil s pomočjo nevronske mreže bo predstavljen program, ki lahko prepozna posamezne tone in intervale ter njihove signale frekvenčnega zapisa spremeni v notni zapis. S pomočjo programa bomo izvedli poizkus frekvenčnega zapisa za japonski inštrument koto, pri katerem bomo poskušali najti razlike oz. prednosti med tradicionalnim notnim zapisom, ki se navadno uporablja pri igranju kota, in z umetno inteligenco pridobljenim notnim zapisom.