Program

30/09/2022

Obremenjenost naravnega okolja zaradi prostočasnih dejavnosti

Na stojnici o geoinformatiki so raziskovalci Fakultete za gradbeništvo in geodezijo predstavili, kako delujejo globalni navigacijski sistemi. Udeleženci so si lahko ogledali podatke, ki so jih pridobili iz merilnikov aktivnosti, kot so Garmin, Polar in Suunto.

10:00-18:00

Novi trg, Ljubljana

Slika 3

Humanistika Logo

Človek s svojimi prostočasnimi dejavnostmi hote ali nehote posega v prostor in spreminja življenjski prostor živali. Hoja, tek, kolesarjenje lahko predstavljajo veliko obremenitev za naravno okolje, zato jo moramo spremljati in sprejemati ustrezne blažilne ukrepe.

Eno od najbolj učinkovitih orodij za tovrstno dejavnost je geoinformatika in zajem podatkov z daljinskim zaznavanjem in navigacijskimi napravami.

Udeleženci delavnice, primerne za širšo javnost, od osnovne šole naprej, so spoznali, kako delujejo globalni navigacijski sistemi in kakšne podatke dobimo z njimi. Ogledali so si, kako lahko pridobimo in obdelamo podatke športnih naprav, t. i. merilnikov aktivnosti (Garmin, Polar, Suunto, pametni telefoni …), ter določili, katere poti so bolj obremenjene od drugih. Primerjali so trenutno in preteklo (predkoronsko) stanje.

Koordinatorji projekta: dr. Krištof Oštir in dr. Jernej Tekavec, FGG, dr. Andrej Verlič, vodjo službe Krajinski park Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib

 

Pogovoru s koordinatorji projekta o obremenjenosti naravnega okolja lahko prisluhnete tukaj.