Program

30/09/2022

Obraz pove vse: ocenjevanje bolečine pri živalih s pomočjo obrazne mimike

Veliko težavo pri lajšanju bolečin pri živalih predstavlja prepoznavanje bolečine, saj ljudje zaradi odtujenosti od narave ne poznamo več neverbalne govorice in znakov, s katerimi različne živalske vrste izražajo bolečino. To seveda ne pomeni, da živali, tudi nižje razviti nevretenčarji, ne čutijo bolečine. Prepoznavanju bolečine s pomočjo obrazne mimike je bila namenjena predstavitev na stojnici Evropske noči raziskovalcev.

10:00-17:00

Novi trg, Ljubljana
Humanistika Logo

V zadnjem desetletju se je razvilo ocenjevanje bolečine s pomočjo obrazne mimike pri različnih živalskih vrstah, kot so miši, podgane, kunci, dihurji, mačke, prašiči, konji, ovce in govedo. Ocenjevanje je preprosto in ne zahteva veliko časa, tehnike pa se lahko hitro naučijo tudi osebe, ki nimajo predhodne veterinarske izobrazbe.

Z osveščanjem ljudi, da živali čutijo bolečino tako kot ljudje, je treba pri otrocih pričeti čim prej, najkasneje pa v času srednješolskega izobraževanja. S projektom želijo raziskovalci Veterinarske fakultete otrokom »odpreti oči« in jih naučiti prepoznati znake bolečine pri živalskih vrstah, za katere obstajajo lestvice za ocenjevanje bolečine s pomočjo obrazne mimike.

Obiskovalcem Evropske noči raziskovalcev so s slikovnim in video materialom predstavili, kako pri živalih prepoznati bolečino s pomočjo obrazne mimike. S kvizi so preverjali uspešnost predstavitev, obiskovalce stojnice pa spodbujali h kritičnemu razmišljanju in prenosu osvojenega znanja v domače okolje.

Koordinatorica projekta: dr. Alenka Seliškar, VF