Program

Obraz pove vse: ocenjevanje bolečine pri živalih s pomočjo obrazne mimike

Veliko težavo pri lajšanju bolečin pri živalih predstavlja prepoznavanje bolečine, saj ljudje zaradi odtujenosti od narave ne poznamo več neverbalne govorice in znakov, s katerimi različne živalske vrste izražajo bolečino.

Veterinarska fakulteta obraz pove vse
Humanistika Logo

To seveda ne pomeni, da živali, tudi nižje razviti nevretenčarji, ne čutijo bolečine. Zato je prepoznavanju bolečine s pomočjo obrazne mimike namenjena ena od aktivnosti Evropske noči raziskovalcev.

 

V zadnjem desetletju se je razvilo ocenjevanje bolečine s pomočjo obrazne mimike pri različnih živalskih vrstah, kot so miši, podgane, kunci, dihurji, mačke, prašiči, konji, ovce in govedo. Ocenjevanje je preprosto in ne zahteva veliko časa, tehnike pa se lahko hitro naučijo tudi osebe, ki nimajo predhodne veterinarske izobrazbe.

 

Z osveščanjem ljudi, da živali čutijo bolečino tako kot ljudje, je treba pri otrocih pričeti čim prej, najkasneje pa v času srednješolskega izobraževanja. S projektom želijo raziskovalci Veterinarske fakultete otrokom »odpreti oči« in jih naučiti prepoznati znake bolečine pri živalskih vrstah, za katere obstajajo lestvice za ocenjevanje bolečine s pomočjo obrazne mimike.

 

Učencem in dijakom s slikovnim in video materialom predstavijo, kako pri živalih prepoznati bolečino s pomočjo obrazne mimike. Uspešnost predstavitve preverijo s kvizom.

 

Delavnica je primerna za osnovne in srednje šole.

 

Koordinatorica projekta: dr. Alenka Seliškar, VF