Program

29/09/2023

Obraz pove vse: ocenjevanje bolečine pri živalih s pomočjo obrazne mimike

Veliko težavo pri lajšanju bolečin pri živalih predstavlja prepoznavanje bolečine, saj ljudje zaradi odtujenosti od narave ne poznamo več neverbalne govorice in znakov, s katerimi različne živalske vrste izražajo bolečino. To seveda ne pomeni, da živali, tudi nižje razviti nevretenčarji, ne čutijo bolečine. Prepoznavanju bolečine s pomočjo obrazne mimike bo namenjena predstavitev na stojnici Evropske noči raziskovalcev.

10:00-18:00

Mestni trg, Ljubljana
Veterinarska fakulteta obraz pove vse
Humanistika Logo

V zadnjem desetletju se je razvilo ocenjevanje bolečine s pomočjo obrazne mimike pri različnih živalskih vrstah, kot so miši, podgane, kunci, dihurji, mačke, prašiči, konji, ovce in govedo. Ocenjevanje je preprosto in ne zahteva veliko časa, tehnike pa se lahko hitro naučijo tudi osebe, ki nimajo predhodne veterinarske izobrazbe.

 

Z osveščanjem ljudi, da živali čutijo bolečino tako kot ljudje, je treba pri otrocih pričeti čim prej, najkasneje pa v času srednješolskega izobraževanja. S projektom želijo raziskovalci Veterinarske fakultete otrokom »odpreti oči« in jih naučiti prepoznati znake bolečine pri živalskih vrstah, za katere obstajajo lestvice za ocenjevanje bolečine s pomočjo obrazne mimike.

 

Obiskovalcem Evropske noči raziskovalcev bodo s slikovnim in video materialom predstavili, kako pri živalih prepoznati bolečino s pomočjo obrazne mimike. S kvizi bodo preverjali uspešnost predstavitev, obiskovalce stojnice pa spodbujali h kritičnemu razmišljanju in prenosu osvojenega znanja v domače okolje.

 

Koordinatorica aktivnosti: dr. Alenka Seliškar, VF

 

 

 

Sodelujoči pri aktivnosti Obraz pove vse: ocenjevanje bolečine pri živalih s pomočjo obrazne mimike podpirajo prizadevanja vodilnih veterinarskih organizacij za prepoved promocije brahicefaličnih živali v oglasih. Več informacij o tej pobudi je objavljenih na tej povezavi. Vljudno vabljeni k prebiranju!