Program

Oblikuj svoj živalski motiv

Otroci skozi video vsebine in interaktivne igre spoznavajo živali, kot so na primer zmaji, ptice in netopirji, ki tvorijo pomemben sestavni del vzhodnoazijske kulture.

Humanistika Logo

Pobliže se seznanijo z njihovo simboliko in pogovorijo o razlikah v značilnostih omenjenih živali pri nas. Prav tako si ogledajo nekaj predmetov ter na njih poiščejo in odkrivajo živalske motive in njihovo simboliko.

 

Sledi je likovno ustvarjanje in poustvarjanje živalskih motivov, ki jih lahko srečamo na vzhodnoazijskih predmetih v slovenskih muzejskih zbirkah. Otroci imajo na voljo različne aktivnosti, kot so barvanje pobarvank, risanjem s šablonami in zgibanje papirja (origami), s katerimi si lahko vsak otrok osmisli svoj živalski motiv.

 

Delavnica je primerna za vrtce in osnovne šole.

 

Koordinatorici: projektna skupina VAZ, dr. Nataša Vampelj Suhadolnik, dr. Klara Hrvatin, FF