Program

08/09/2023

Obisk učencev OŠ Janeza Puharja

Raziskovalci Biotehniške fakultete so za učence šestih razredov OŠ Janeza Puharja Kranj – Center 8. in 9. septembra izvedli dve delavnici, ki sta potekali v Taborniškem domu Marindol.

Taborniški dom Marindol, Bela krajina
Humanistika Logo

To sta:

Vsaki vrsti svoje ime – Scopoli, pionir taksonomije na slovenskem 2023,

Nova spoznanja o človeški ribici v pomoč človeku in ribici.

 

Na delavnici o Scopoliju so se učenci najprej seznanili s pomenom opisovanja in poimenovanja vrst ter s pomenom raziskovanja življenjske pestrosti. Sledilo je terensko delo nabiranja različnih vrst rastlin, njihovo določanje z uporabo stereomikroskopov in izdelava dvovejnatih določevalnih ključev. Učenci so se z raziskovalci pogovarjali tudi o različnih strokovnih opredelitvah vrste.

 

Na delavnici o človeški ribici in dvoživkah so učenci v obliki predavanj in ogleda 3D modela človeške ribice spoznavali biologijo živali, genetske raziskave, ogroženost in razširjenost živali. V to delavnico so raziskovalci vključili tudi spoznavanje živih dvoživk, ki so jih učenci poiskali v okolici tabora (hribski urh).

 

Delavnici sta potekali v Taborniškem domu Marindol – Taborniškem centru Zveze tabornikov Občine Kranj v Beli krajini. Vanju je bilo vključenih 47 učencev.

 

Koordinator: dr. Iztok Tomažič, Biotehniška fakulteta