Program

22/11/2022

Obisk na Šolskem centru Šentjur

Raziskovalke in raziskovalci, ki sodelujejo v  projektu Evropska noč raziskovalcev – Humanistika, to si ti!, so 22. novembra obiskali Šolski center Šentjur.

Šolski center Šentjur
Humanistika Logo

Ob Strokovnem dnevu Šolskega centra Šentjur so za dijake 3. in 4. letnika smeri veterinarski tehnik pripravili zanimive praktične delavnice:

 

Obraz pove vse: ocenjevanje bolečine pri živalih s pomočjo obrazne mimike, koordinatorica: dr. Alenka Seliškar, dr. Katerina Tomsič, dr. Barbara Lukanc, VF

 

Raziskovalke in raziskovalci so dijakom predstavili tematiko s kratkim predavanjem in preverjali njihovo znanje s pomočjo spletne aplikacije Mentimeter. Med zaključno debato so se dijaki odlično odzvali, aktivno sodelovali in veliko spraševali.

 

Virusne bolezni: prenos povzročitelja žival-človek-žival in preprečevanje prenosa okužbe na primeru afriške prašičje kuge, koordinatorja: dr. Irena Golinar Oven, dr. Jan Plut, VF

 

Delavnica je potekala z uvodno predstavitvijo in praktičnim prikazom biovarnostnih ukrepov ob vstopu v rejo prašičev s sumom na APK (priprava »čistih in nečistih« con, oblačenje in slačenje zaščitne opreme, ravnanje z odvzetimi vzorci, razkuževanje). Na koncu so dijaki praktični prikaz biovarnostnih ukrepov izvedli tudi sami.

 

Uporaba živali v raziskovalne namene omogoča napredek v medicini in pripomore tudi k izboljšanju dobrobiti živali, koordinatorica: dr. Tatjana Pirman, BF

 

Delavnica je dijakom predstavila, na kakšnih področjih se uporabljajo poskusne in laboratorijske živali. Raziskovalci so dijake spodbujali k sodelovanju z zastavljanjem vprašanj, postavljanjem dilem in reševanju le-teh. Razumevanje tematike so preverili s kratkim vprašalnikom.

 

Na vseh treh delavnicah so bili dijaki zelo zainteresirani za sodelovanje, učitelji pa za predstavitev aktivnosti na njihovi šoli.