Program

28/09/2023

Obisk na Podružnični osnovni šoli Topol

V sklopu aktivnosti Raziskujemo, da soustvarjamo, je dr. Cvetka Sokolov, raziskovalka Filozofske fakultete, obiskala Podružnično osnovno šolo Topol in pripravila predstavitev za učence od četrtega do sedmega razreda.

11:00-12:40

Podružnična osnovna šola Topol, Topol pri Medvodah
Humanistika Logo

Učenkam in učencem je uvodoma pojasnila, kaj raziskuje in kako je vsebina njenega raziskovanja povezana s pisanjem za otroke in mlade bralce. Učencem je predstavila plakat Evropske noči raziskovalcev in pomen gesla Raziskujemo, da soustvarjamo.

 

V nadaljevanju je prebrala pesem in se z njo navezala na svoje literarno ustvarjanje. Opozorila je na slogovna sredstva, uporabljena v pesmi, in na dopolnjevanje besednega in vizualnega/likovnega jezika, na dialog med besedilom in ilustracijo.

 

Na kratko je predstavila začetke in razvoj svoje pisateljske poti ter se podrobneje posvetila romanom, primernim za tretjo triado osnovne šole.

 

Koordinatorica: dr. Cvetka Sokolov, Filozofska fakulteta

 

 

error: Content is protected !!