Program

12/06/2023

Obisk na Osnovni šoli Idrija

Raziskovalci Biotehniške fakultete so za dijake sedmih razredov Osnovne šole Idrija izvedli dve zanimivi delavnici: Nova spoznanja o človeški ribici v pomoč človeku in ribici in Vsaki vrsti svoje ime (Scopoli).

Osnovna šola Idrija

OŠ Idrija

Humanistika Logo

Nova spoznanja o človeški ribici v pomoč človeku in ribici: Vsebina delavnice je bila o človeški ribici in dvoživkah. Učenci so v obliki predavanj in ogleda 3D modela človeške ribice spoznavali biologijo živali, genetske raziskave, ogroženost in razširjenost živali. V to delavnico smo vključili tudi spoznavanje živih živali, navadne krastače, velikega pupka in hribskega urha ter materiale iz trajnih zbirk (paglavci, zelena krastača, planinski močerad, olevek krastače).

 

Vsaki vrsti svoje ime (Scopoli): Učenci so se najprej seznanili s pomenom opisovanja in poimenovanja vrst ter s pomenom raziskovanja življenjske pestrosti. Sledilo je določanje izbranih živalskih vrst iz trajnih zbirk z uporabo stereomikroskopov in izdelava dvovejnatih določevalnih ključev. V zadnjem delu delavnice pa so primerjali razvojne stopnje dveh vrst žuželk (mokarji in ščurki) ter se pogovarjali o različnih strokovnih opredelitvah vrste.

 

Koordinator: dr. Iztok Tomažič v sodelovanju z Ano Pšeničnik, Barbaro Halas in Ano Nagode, BF