Program

20/09/2023

Obisk na OŠ Vrhovci

Raziskovalci Ekonomske fakultete so učence Osnovne šole Vrhovci predstavili položaj obeh spolov v Sloveniji in EU. Predstavitev so pripravili deloma na podlagi statističnih podatkov, deloma na podlagi izračunov, pripravljenih v okviru projekta H2020 Globalinto, sledila je diskusija.

OŠ Vrhovci, Ljubljana

placeholder_illustrations3

Humanistika Logo

Projekt GLOBALINTO (Capturing the value of intangible assets in micro data to promote the EU’s growth and competitiveness, Grant agreement ID: 822259) se osredotoča na neopredmetena sredstva na ravni podjetij in panog.

 

Evropska unija –  v primerjavi z gospodarstvi, ki doživljajo rast – že od sedemdesetih let prejšnjega stoletja doživljala počasne stopnje rasti produktivnosti, zaradi česar se je veliko pozornosti namenjalo “uganki produktivnosti”.

 

Najnovejši EUKLEMS 2022 skupaj z naborom podatkov INTAN-Invest omogoča analizo neopredmetenih sredstev v širšem smislu in tržnega gospodarstva na ravni panog in držav v obdobju 1995-2018.

 

Raziskava o nematerialnih sredstvih GLOBALINTO je obsežna raziskava, ki se izvaja v sedmih državah (Francija, Nemčija, Združeno kraljestvo, Grčija, Finska, Slovenija in Danska).

 

Analiza na ravni podjetij uporablja usklajene podatke LEED na Finskem, Danskem, Norveškem in v Sloveniji, večinoma z oddaljenim dostopom do podatkov v statističnih uradih. Globalne vrednostne verige (GVC) iz podatkov GIOID prikazujejo širjenje znanja med državami, ki je v zadnjih letih deležno vse večje pozornosti.

 

Obisk na Gimnaziji Vič je potekal v sklopu aktivnosti Enakost med spoloma v Sloveniji in EU.

 

Koordinatorka: prof.dr. Tjaša Redek