Program

02/06/2023

Obisk na OŠ Koseze

Raziskovalke Veterinarske in Biotehniške fakultete so ob naravoslovnem dnevu OŠ Koseze izvedle zanimive aktivnosti za učence devetih razredov.

OŠ Koseze, Ledarska ulica 23, Ljubljana
Humanistika Logo

Predstavitve so potekale v razredih v obliki predavanj in refleksije poslušanega s kratkim vprašalnikom.

 

Obraz pove vse: Ocenjevanje bolečine pri živalih s pomočjo obrazne mimike, koordinatorici: dr. Katerina Tomsič, dr. Barbara Lukanc, VF

 

Raziskovalki sta učencem predstavili tematiko v obliki kratkega predavanja in jo ponazorili s primeri kratkih filmov ter s plakati. Na koncu predstavitve sta preverile njihovo znanje s pomočjo kviza. Učenci so aktivno sodelovali.

 

Uporaba živali v raziskovalne namene: omogoča napredek v medicini in tudi pripomore k izboljšanju dobrobiti živali, koordinatorica: dr. Tatjana Pirman, BF

 

Na začetku se je dr. Tatjana Pirman z učenci pogovarjala o tem, ali se jim zdi potrebno, da se raziskovalni postopki izvajajo na živalih. Večina učenk in učencev je bila mnenja, da ne, saj živali pri tem trpijo in jim povzročamo nepotreben stres. Sledilo je predavanje s predstavitvijo teme in poudarkom na predstavitvi področij, na katerih se uporabljajo poskusne/laboratorijske živali. Del predavanja je potekal v obliki vprašanj, ki jih je zastavila učencem ter tako osvetlila temo postopkov na živalih, obenem pa podala nekaj več informacij o laboratorijskih miših in o tem, kdo in na kakšen način lahko izvaja postopke na živalih.

 

Že med samo predstavitvijo jih učenke in učence spodbujala, naj sprašujejo. Ob koncu predstavitve je s kratkim vprašalnikom preverila razumevanje tematike in učence pozvala k diskusiji. Na koncu jih je ponovno vprašala o njihovem stališča glede tega, ali so poskusi na živalih potrebni in pomembni. Nekaj učencev je svoje stališče spremenilo v prid utemeljenim postopkom na živalih.