Program

13/09/2023

Obisk na OŠ Karla Destovnika – Kajuha

Raziskovalke Pedagoške fakultete so ob obisku OŠ Karla Destovnika – Kajuha za učence izvedle dve delavnici: Inovativnost mladih: odgovor na izzive mikroplastike v okolju in Živalski svet kot vir navdiha za nove materiale.

OŠ Karla Destovnika – Kajuha, Ljubljana
Humanistika Logo

Inovativnost mladih: odgovor na izzive mikroplastike v okolju: Vsebina delavnice je bila tako vezana na problematiko (mikro)plastike v okolju, ki vsako leto v velikih količinah konča v okolju in povzroča trajno onesnaženje ekosistemov in prehranskih verig, kar ima vrsto negativnih učinkov na žive organizme. Učenci in učenke so na eksperimentalni delavnici v vlogi znanstvenikov in znanstvenic preko vodenega eksperimentalno-raziskovalnega dela raziskovali in spoznali sestavo plastične embalaže ter diskutirali, kako trajnostno ravnati pri nakupu in uporabi živil z vidika embalaže živil in trajnostnega razvoja.

 

Koordinatorica: Taja Klemen, PeF, Center KemikUm, v sodelovanju s Katarino Mlinarec, PeF, Center KemikUm, in dr. Vesno Ferk Savec, PeF, predstojnico Centra KemikUm

 

Živalski svet kot vir navdiha za nove materiale: Učenke in učenci so v uvodnem delu eksperimentalno-raziskovalne delavnice spoznali primere, kako živalski svet predstavlja vir navdiha raziskovalcem pri sintezi novih materialov. Natančneje so spoznali obrambni mehanizem ribe glenavice. Ribe glenavice so tekom evolucije izgubile vid, zaradi česar so razvile posebne obrambne strukture. Iz žlez slinavk sprostijo dve vrsti proteinov, ki se ob stiku z vodo spremenita v gosto sluz in zamašijo usta ter škrge plenilca. Učenci in učenke so v vlogi znanstvenikov preko vodenega eksperimentalno-raziskovalnega dela sintetizirali različne sluzi in ugotavljali, kako količina vode vpliva na izbrane lastnosti (lepljivost, raztegljivost in konsistenca). Na podlagi poročanja rezultatov eksperimentalnega dela so učenci in učenke razmislili o prednostih in izzivih uporabe takšnih materialov v vsakdanjem življenju.

 

Koordinatorica: Katarina Mlinarec,  PeF, Center KemikUm, v sodelovanju s Tajo Klemen PeF, Center KemikUm, in dr. Vesno Ferk Savec, PeF, predstojnico Centra KemikUm

error: Content is protected !!