Program

15/03/2023

Obisk na II. gimnaziji Maribor

Skupina za antropologijo Biotehniške fakultete je obiskala II. gimnazijo Maribor in za dijake izvedla delavnico Jaz, žival.

II. gimnazija Maribor
Humanistika Logo

Na štirih delovnih postajah so dijaki spoznavali podobnosti in razlike med človekom in ostalimi živalmi ter področje evolucije, še zlasti evolucije človeka. V sproščenem okolju so skušali telesne organe postaviti na pravilna mesta na shemah različnih živali. Med seboj so primerjali okostja človeka, šimpanza, gorile in avstrolopiteka Lucy in jih poskušali umestiti na časovnico evolucije. Sami so razvrščali živali glede na njihovo glavno čutilo in glede na vrsto krvožilja in način dihanja.

 

Nekaj odzivov dijakov:

 

»Delavnica mi je bila všeč. Poleg ponovitve snovi sem izvedela še nekaj zanimivih dejstev in dobila dober vtis o razlikah organskih sistemov, ogrodja pri živalih in človeku. Vsaka delavnica posebej mi je bila zelo všeč, še najbolj sem si zapomnila delavnico o čutilih, saj je bila predstavljena na res doživet in iskriv način (veliko zabavnih dejstev, potrjenih s strani raziskav). Dovolj časa smo imeli tudi za ogled različnih modelov… Združeno je bilo zabavno s koristnim, sem zelo uživala.«

 

»Delavnica mi je bila zelo všeč. Bila je poučna in zabavna. Naučila sem se veliko novih stvari, ki mi bodo v prihodnje pomagale pri pouku biologije in tudi drugod. Vesela sem da sem se je udeležila in izkusila pridobitev znanja s pomočjo teh inovativnih delavnic.«

 

Koordinacija in izvedba: Zala Vidic, dr. Katja Zdešar Kotnik, dr. Tatjana Robič Pikel in dr. Petra Golja s pomočjo študentov prvostopenjskega programa Biologija Eve Kopač, Blaža Režonje in Neže Kokalj ter študentke drugostopenjskega programa Biologija