Program

29/08/2023

Obisk na II. gimnaziji Maribor

V okviru aktivnosti Dve muhi na en mah in Človek živali, žival človeku v sodobni slovanski poeziji bodo predavatelji Oddelka za slavistiko in Oddelka za slovenistiko Filozofske fakultete 28. in 29. septembra 2023 pripravili tri delavnice za dijake II. gimnazije Maribor.

08:00

II. gimnazija Maribor

Lia Paternoster Petelin Antologija 2023

Humanistika Logo

V jezikoslovno-retoričnem predavanju z delavnico z naslovom Človek človeku volk samotar  bodo dijaki s predavateljem dr. Hotimirjem Tivadarjem spoznavali različne vidike javnega nastopanja in razmišljali o vlogi različnih medijev pri javni komunikaciji, spregovorili pa bodo tudi o humanističnih temeljih retorike.

 

Na literarno-ustvarjalnih delavnicah bodo dijaki od blizu spoznali, kako se v poeziji stikata človeški in živalski svet. Delavnici Tista o polžu in lisici: človek in žival v sodobni slovaški poeziji in Muf in broška iz petelina: odnos med človekom in živaljo v sodobni makedonski poeziji vodita dr. Špela Sevšek Šramel in dr. Namita Subiotto.

 

Ilustracija: Lia Paternoster: Petelin

 

Koordinatorji: dr. Hotimir Tivadar, Oddelek za slovenistiko, dr. Špela Sevšek Šramel, dr. Namita Subiotto, Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta