Program

28/09/2023

Obisk na II. gimnaziji Maribor

V okviru aktivnosti Dve muhi na en mah in Človek živali, žival človeku v sodobni slovanski poeziji so predavatelji Oddelka za slavistiko in Oddelka za slovenistiko Filozofske fakultete 28. in 29. septembra 2023 pripravili tri delavnice za dijake II. gimnazije Maribor.

II. gimnazija Maribor
Humanistika Logo

V jezikoslovno-retoričnem predavanju z delavnico z naslovom Človek človeku volk samotar so dijaki s predavateljem dr. Hotimirjem Tivadarjem spoznavali različne vidike javnega nastopanja in razmišljali o vlogi različnih medijev pri javni komunikaciji, spregovorili pa so tudi o humanističnih temeljih retorike.

 

Na literarno-ustvarjalnih delavnicah so dijaki od blizu spoznali, kako se v poeziji stikata človeški in živalski svet. Delavnici Tista o polžu in lisici: človek in žival v sodobni slovaški poeziji in Muf in broška iz petelina: odnos med človekom in živaljo v sodobni makedonski poeziji sta vodili dr. Špela Sevšek Šramel in dr. Namita Subiotto.

 

Ilustracija: Lia Paternoster: Petelin

 

Koordinatorji: dr. Hotimir Tivadar, Oddelek za slovenistiko, dr. Špela Sevšek Šramel, dr. Namita Subiotto, Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta, Katja Premru, II. gimnazija Maribor.