Program

10/03/2023

Obisk na I. gimnaziji v Celju

Z literarno-likovno delavnico O lisici, polžu in petelinu. Človek živali, žival človeku v sodobni makedonski in slovaški poeziji so se raziskovalke Filozofske fakultete pridružile programu Kulturnega maratona na I. gimnaziji v Celju.

10:00-11:15

I. gimnazija v Celju, učilnica: 24/I
Humanistika Logo

Na delavnici so gimnazijci najprej spoznavali literarno upodobitev lisice in polža pri slovaških pesnicah Mili Haugovi in Evi Luka in ugotavljali, kako se v njuni poeziji prepletajo mitološki, simbolni in čisto vsakdanji pomeni živali. Tematizacijo odnosa med človekom in živaljo pa so odkrivali z makedonsko pesmijo v prozi Petelin Liljane Dirjan v luči ekokritike.

 

Izbrane pesmi so skušali preoblikovati v druge literarne vrste (haiku) ali druge medije (ilustracija, strip, fotografija, meme, uglasbitev).

 

Posebej uspeli literarnovrstni in intermedialni prenosi bodo predstavljeni na Slovanskem večeru 24. maja 2023 na Filozofski fakulteti v Ljubljani in na osrednjem dogodku Evropske noči raziskovalcev 29. septembra 2023. Udeleženci delavnice bodo prejeli tudi priznanje Slovanska bralna značka.

 

Gradivo za izvedbo delavnice je bila e-antologija Človek živali in žival človeku v sodobni slovanski poeziji, ki je v letu 2022 izšla v sklopu projekta Evropska noč raziskovalcev – Humanistika, to si ti!

 

Koordinatorici: dr. Špela Sevšek Šramel in dr. Namita Subiotto, Oddelek za slavistiko, Filozofska fakulteta