Program

29/09/2023

Obisk na Gimnaziji Vič

Raziskovalci Ekonomske fakultete so dijakom Gimnazije Vič predstavili položaj obeh spolov v Sloveniji in EU, deloma na podlagi statističnih podatkov, deloma na podlagi izračunov, pripravljenih v okviru projekta H2020 Globalinto. Prezentaciji je sledila diskusija.

Gimnazija Vič, Ljubljana
Humanistika Logo

Projekt GLOBALINTO (Capturing the value of intangible assets in micro data to promote the EU’s growth and competitiveness, Grant agreement ID: 822259) se osredotoča na neopredmetena sredstva na ravni podjetij in panog.

 

Evropska unija –  v primerjavi z gospodarstvi, ki doživljajo rast – že od sedemdesetih let prejšnjega stoletja doživljala počasne stopnje rasti produktivnosti, zaradi česar se je veliko pozornosti namenjalo “uganki produktivnosti”.

 

Strategija raziskav projekta GLOBALINTO se osredotoča na tri sklope: meritve, analize in politiko.

 

Najnovejši EUKLEMS 2022 skupaj z naborom podatkov INTAN-Invest omogoča analizo neopredmetenih sredstev v širšem smislu in tržnega gospodarstva na ravni panog in držav v obdobju 1995-2018.

 

Raziskava o nematerialnih sredstvih GLOBALINTO je obsežna raziskava, ki se izvaja v sedmih državah (Francija, Nemčija, Združeno kraljestvo, Grčija, Finska, Slovenija in Danska).

 

Analiza na ravni podjetij uporablja usklajene podatke LEED na Finskem, Danskem, Norveškem in v Sloveniji, večinoma z oddaljenim dostopom do podatkov v statističnih uradih. Globalne vrednostne verige (GVC) iz podatkov GIOID prikazujejo širjenje znanja med državami, ki je v zadnjih letih deležno vse večje pozornosti.

 

Obisk na Gimnaziji Vič je potekal v sklopu aktivnosti Enakost med spoloma v Sloveniji in EU.

 

Koordinatorka: prof. dr. Tjaša Redek

error: Content is protected !!