Program

13/01/2023

Obisk na Gimnaziji Novo mesto

Raziskovalke Biotehniške fakultete so za dijake četrtih letnikov, v sklopu izbirnih vsebin, izvedle aktivnost Uporaba živali v raziskovalne namene: omogoča napredek v medicini in tudi pripomore k izboljšanju dobrobiti živali.

Gimnazija Novo mesto
Humanistika Logo

Dijakom so predstavile, na  katerih področjih se uporabljajo poskusne oziroma laboratorijske živali, in jih spodbujale k sodelovanje z zastavljanjem vprašanj in postavljanjem dilem. Ob koncu predstavitve so s kratkim vprašalnikom preverile razumevanje tematike in dijake povabile k diskusiji.

 

Dijaki so bili zelo zainteresirani in aktivni, postavili so kar nekaj zanimivih vprašanj na temo postopkov na živalih. Želja sodelujočih je, da bi raziskovalke obiskale Gimnazijo Novo mesto tudi v prihodnjih letih.

 

Koordinatorica: dr. Tatjana Pirman, BF.