Program

27/01/2023

Obisk na Gimnaziji Jurija Vege

Raziskovalke in raziskovalci, ki sodelujejo v projektu Evropska noč raziskovalcev, so obiskali Gimnazija Jurija Vege Idrija v Idriji, kjer so sodelovali na Kulturnem maratonu.

Gimnazija Jurija Vege Idrija, Idrija
Humanistika Logo

Za dijake so pripravili niz aktivnosti:

 

Sodobna slovanska poezija: Svet ljudi in svet živali v poeziji iz zapora Vitomila Zupana in Ivana Martina Jirousa. Koordinatorica: dr. Jana Šnytová, Oddelek za slavistiko, FF.

 

Dve muhi na en mah, delavnica o živalih in človeku v jeziku in literaturi. Koordinatorica: Polona Leskovar Jereb, Oddelek za slavistiko, FF.

 

Delavnica risanja mačk. Koordinatorica: Pšenica Kovačič, Minami kat – center mačje kulture.

 

Živalske maske v romunskih ljudskih dramskih besedilih, koordinatorica: dr. Ioana-Carmen Jieanu, FF.

 

Mačka brenka / Živali v glasbi: Japonska, koordinatorica: dr. Nagisa Moritoki Škof, FF.

 

»Jezo, boginja, zapoj« – Homer nekoč in danes: o grškem epu in homerskem svetu s poudarkom na živalih. Koordinatorica: Sonja Weiss, Oddelek za klasično filologijo, FF.

 

»Grščica« – delavnica o zapisovanju slovenščine v posebni obliki grške abecede, »grščice«, ki jo je v 19. stol. predlagal štajerski minorit Dominik Penn. Koordinatorica: Sonja Weiss, Oddelek za klasično filologijo, FF.

 

»Veni, vidi, novi!« Latinska delavnica za nelatiniste – latinščina v  modernih jezikih. Koordinatorica: Sonja Weiss, Oddelek za klasično filologijo, FF.

 

Primerjava Sofoklove in Smoletove Antigone. Koordinator: dr. Igor Žunkovič, Oddelek za primerjalno književnost in literarno teorijo, FF.

Video: Vid Uršič