Program

12/06/2023

Obisk na Gimnaziji Jurija Vege v Idriji

Raziskovalci Biotehniške fakultete so za dijake drugih letnikov Gimnazije Jurija Vege izvedli dve zanimivi delavnici: Nova spoznanja o človeški ribici v pomoč človeku in ribici in Vsaki vrsti svoje ime (Scopoli).

Gimnazija Jurija Vege, Idrija

Gimnazija Idrija Tomažič 4

Humanistika Logo

Nova spoznanja o človeški ribici v pomoč človeku in ribici: Vsebina delavnice je bila o človeški ribici in dvoživkah. Dijaki so v obliki predavanj in ogleda 3D modela človeške ribice spoznavali biologijo živali, genetske raziskave, ogroženost in razširjenost živali. V to delavnico so raziskovalci vključili tudi spoznavanje živih živali, krastače in močerada ter izpeljavo pojma dvoživke.

 

Vsaki vrsti svoje ime (Scopoli): Dijaki so se najprej seznanili s pomenom opisovanja in poimenovanja vrst ter s pomenom raziskovanja življenjske pestrosti. Sledilo je določanje izbranih živalskih vrst iz trajnih zbirk z uporabo stereomikroskopov in izdelava dvovejnatih določevalnih ključev. V zadnjem delu delavnice pa so primerjali razvojne stopnje dveh vrst žuželk (mokarji in ščurki) ter se pogovarjali o različnih strokovnih opredelitvah vrste.

 

Koordinator: dr. Iztok Tomažič v sodelovanju z Ano Pšeničnik in Barbaro Halas, BF