Program

26/01/2023

Obisk na Gimnaziji Bežigrad

Raziskovalke Biotehniške fakultete so za dijake v okviru Biološkega krožka izvedle aktivnost Uporaba živali v raziskovalne namene: omogoča napredek v medicini in tudi pripomore k izboljšanju dobrobiti živali.

Gimnazija Bežigrad

pirman 5

Humanistika Logo

Dijakom so predstavili, na katerih področjih se uporabljajo poskusne in laboratorijske živali. Spodbujali so jih k sodelovanju in zastavljanju vprašanj ter postavljali dileme, za katere so se morali dijaki opredeliti in argumentirati svojo opredelitev. Ob koncu predstavitve so s kratkim vprašalnikom preverili razumevanje tematike in dijake povabili k diskusiji.

 

Dijaki so bili zainteresirani in aktivni, postavili so kar nekaj zanimivih vprašanj na temo postopkov na živalih.

 

Koordinatorica: dr. Tatjana Pirman, BF