Program

12/04/2023

Obisk na Centru Grm Novo Mesto

Raziskovalke in raziskovalci, ki sodelujejo v  projektu Evropska noč raziskovalcev – Humanistika, to si ti!, so obiskali Center biotehnike in turizma Grm v Novem Mestu.

Center biotehnike in turizma Grm, Novo Mesto
Humanistika Logo

Za dijake 1., 3. in 4. letnika programa kmetijsko-podjetniški tehnik so pripravili zanimive praktične delavnice:

 

Obraz pove vse: ocenjevanje bolečine pri živalih s pomočjo obrazne mimike, koordinatorice: dr. Alenka Seliškar, dr. Katerina Tomsič, dr. Barbara Lukanc, VF

 

Raziskovalke so dijakom predstavile tematiko s kratkim predavanjem in plakati. Med predavanjem so spodbujale debato. Dijaki so se dobro odzvali, aktivno sodelovali in tudi veliko spraševali.

 

Virusne bolezni: prenos povzročitelja žival-človek-žival in preprečevanje prenosa okužbe na primeru afriške prašičje kuge, koordinatorja: dr. Irena Golinar Oven, dr. Jan Plut, VF

 

Delavnica je potekala z uvodno predstavitvijo in praktičnim prikazom biovarnostnih ukrepov ob vstopu v rejo prašičev s sumom na APK (priprava »čistih in nečistih« con, priprava vseh pripomočkov za jemanje vzorcev skupaj s koritom za jemanje krvi, oblačenje in slačenje zaščitne opreme, ravnanje z odvzetimi vzorci, razkuževanje). Na koncu so dijaki poskusili praktični prikaz biovarnostnih ukrepov izvesti tudi sami, kar jim je ob skupnem sodelovanju in naši pomoči predavateljev tudi uspelo.

 

Uporaba živali v raziskovalne namene omogoča napredek v medicini in pripomore tudi k izboljšanju dobrobiti živali, koordinatorica: dr. Tatjana Pirman, BF

 

Delavnica se je začela s predavanjem in predstavitvijo teme, na katerih področjih se uporabljajo poskusne/laboratorijske živali. Dr. Pirman je med predavanji z vprašanji spodbujala dijake, da so povedali, kaj že vedo na temo poskusov na živalih, obenem pa so razjasnili nekaj pojmov, da je bilo spremljanje predstavitve lažje. Na koncu predstavitve je s kratkim vprašalnikom preverila razumevanje tematike in dijake pozvala k diskusiji.

Na vseh treh delavnicah so dijaki aktivno sodelovali, učiteljem so se zdele vsebine uporabne in zelo dobro predstavljene, izrazili so velik interes za sodelovanje tudi v prihodnjem šolskem letu.