Program

10/06/2022

Minamikat

Pšenica Kovačič ima čisto edinstven (po)klic. Je namreč mačja svetovalka – morda edina, zagotovo pa ena izmed najbolj kvalificiranih v Sloveniji. V avli Filozofske fakultete bodo od 10. junija do 27. julija na ogled njene prostoročne risbe, formatov A4, narisane s finelinerji, flomastri in tuši na papir, ki v stripovskem stilu prikazujejo mačke pri njihovih običajnih opravilih.

Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana
Humanistika Logo

Pšenica Kovačič se je sprva podala v slikarske vode, nato pa sta jo življenje in ljubezen do živali poklicala v drugo smer. Temu klicu še danes sledi in želi pomagati čim večjemu številu živali (predvsem mačkam) k bolj kakovostnemu in zdravemu življenju.

Obenem pa ostaja zvesta mačkam tudi pri svojem likovnem ustvarjanju. Mačke, ki jih upodablja, so tako mnogo več kot spoj odličnega likovnega znanja in ljubezni do ljubkih živali. Tu je prisotno tankočutno zaznavanje njihovih zunanjih danosti, obnašanja in gibanja. Za vsem tem pa sta še vedenje in poznavanje njihovih osebnostnih lastnosti, psiholoških stanj in poglobljenih raziskovanj odnosov na relaciji človek – žival, žival – človek.

Razstavljena dela avtorice obenem predstavljajo pripravo na umetniški doktorat, ki ga namerava vpisati leta 2023 z delovnim naslovom Interpretacija in tolmačenje podob mačk v umetnosti in pop kulturi.

Koordinatorica projekta: Pšenica Kovačič, Minamikat