Program

30/09/2022

Maske in koledovanje v romunskih običajih

Romunskim običajem, v katerih imajo živalske maske pomembno obredno in simbolno vlogo, je bil na Evropski noči raziskovalcev posvečen simpozij.  V ospredju pozornosti je bilo koledovanje, ki je po vsej Romuniji večplastna predstava, saj jo soustvarijo besede, glasba, gibi, ples in umetniške uprizoritve.

16:00-17:00

Atrij ZRC SAZU, Novi trg 2, Ljubljana
Humanistika Logo

Vas postane velik oder, ki ima pri razvoju karnevala več vlog in na katerem skupina mladih fantov odigra svoje vloge. Slednji pa so le glavni kolektivni igralec v širšem socio-dramatskem dogajanju, v katerem na različne načine nastopajo moški, ženske ter domišljijska bitja. V celotni vasi, v kateri se dogajanje odvija, pa vas ni le oder, temveč včasih tudi občinstvo, igralec, režiser ali dramatik. Vaščani se običajno zavedajo, da ustvarjajo predstavo oz. karnevalsko uprizoritev, in da v njej igrajo.

Koledovanje s „kozo”

Mimične igre, v katerih je glavni rekvizit živalska maska, so razširjene po vsem svetu in so zelo raznolike, tudi v Srednji in Vzhodni Evropi jih pogosto srečamo.

Ena izmed bolj razširjenih mask je »koza«, povezana z likom, imenovanim »rourita« oziroma »slepec«, katerega obstoj v Evropi je izpričan že v antiki.

Obredi, miti in legende z dako-romunskega območja so del lovske kulture, vendar lahko „lovska ideologija postane pastoralna ideologija,” pojasnjuje Mircea Eliade, eden največjih romunskih antropologov.

V karpatsko-donavskih deželah predstavlja podoba živali, ki jo dosežemo tako, da se preoblečemo vanjo in uprizorimo preprosto predstavo, vidike iz življenja živali, ki živijo na teh področjih. Teatralna podoba koze pa predstavlja mitološko žival, ki je ločena od resničnosti in po navadi predstavlja abstrakten simbol za plodnost zemlje.

 

Pogovor je potekal v angleščini.

 

Sodelujoči na simpoziju: Klara Rus, Denis Hacin, Manca Škvarč, Meta Kompara, Klara Katarina Rupert, Marjeta Prelesnik Drozg.

Koordinatorica projekta: dr. Ioanna-Carmen Jieanu, FF