Program

27/09/2024

Kako svetijo kresničke? 

Namen aktivnosti je spodbujanje zanimanja za naravo in znanost. Udeleženci bodo s pomočjo umentnointeligenčnega klepetalnega robota raziskali mehanizem reakcije in vlogo perilena ter poiskali podobne naravne reakcije.

17:00-21:30

Fakulteta za farmacijo

Sliko nam je ustvarila UI.

Humanistika Logo

V Sloveniji živi pet vrst kresnic, ki v temi oddajajo hladno svetlobo. Ta nastane s pretvorbo kemijske energije v svetlobo, kar imenujemo bioluminiscenca. V laboratoriju pa podobno svetlobo ustvarimo s kemiluminiscenco. Udeleženci bodo skupaj z nami izvedli kemijsko reakcijo, pri kateri bomo raztopini dvojnega estra oksalne kisline in vanilina v triacetinu dodali fluorofor perilen, raztopino NaOH in po zatemnitvi še 30 % H2O2. Pri tem bo nastala intenzivna modra svetloba. Udeleženci bodo nato s pomočjo umentnointeligenčnega klepetalnega robota raziskali mehanizem reakcije in vlogo perilena ter poiskali podobne naravne reakcije. Tako bomo spodbudili razumevanje kemiluminiscence, bioluminiscence in kritično rabo UI. Udeležencem bomo razdelili zaščitna očala za varnost. Namen aktivnosti je spodbujanje zanimanja za naravo in znanost.