Program

26/09/2022

Jaz, žival

Raziskovalci Biotehniške fakultete, Skupine za antropologijo Oddelka za biologijo, so ob obisku Osnovne šole Šentvid pripravili dve informativni delavnici za učence devetih razredov. Ti so na štirih delovnih postajah spoznavali podobnosti in razlike med človekom in ostalimi živalmi ter področje evolucije, še zlasti evolucije človeka.

OŠ Šentvid
Humanistika Logo

V sproščenem okolju so skušali telesne organe postaviti na pravilna mesta na shemah različnih živali. Med seboj so primerjali okostja človeka, šimpanza, gorile in avstrolopiteka Lucy ter jih skušali umestiti na časovnico evolucije.

 

Sami so razvrščali živali glede na njihovo glavno čutilo, vrsto krvožilja in način dihanja. Dijaki so o dogodku povedali: »Delavnice so se mi zdele zelo zanimive. Študenti so poskrbeli za zelo zabavne in interaktivne delavnice, na katerih smo se lahko veliko naučili. Zraven smo lahko tudi ponovili že prej pridobljeno znanje o živalih in človeku. Upam, da bodo še kdaj izvedli kaj podobnega.«

 

Obisk na šoli so pripravili in izvedli študenti prvostopenjskega programa Biologije Eva Kopač, Blaž Režonja in Neža Kokalj ter Maruša Poje, študentka drugostopenjskega programa Biologija ob pomoči mentorjev Zale Vidic, dr. Katje Zdešar Kotnik, dr. Tatjane Robič Pikel in dr. Petre Golja.

 

Koordinatorica: dr. Petra Golja, BF