Program

26/09/2023

Obisk na Srednji ekonomski šoli Ljubljana

Glavni cilj aktivnosti Jaz v prostoru raznolikosti je spodbuditi refleksijo o naših stališčih in vedenju pri soočanju s kulturno raznolikostjo, ki nas obdaja v šolskem in vsakodnevnem življenju.

Srednja ekonomska šola Ljubljana, Roška cesta 2
Humanistika Logo

Dr. Petra Gregorčič Mrvar in dr. Jana Kalin z Oddelka za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete sta to tematiko približali dijakom Srednje ekonomske šole Ljubljana-Roška.

 

Aktivnost je bila sestavljena iz igre kart (Barnga), refleksije in razprave. Pozornost so namenili razpravi o problemskih in konfliktnih situacijah, v katerih je potrebno uporabiti strategije upoštevanja drugega, soočanje s pričakovanji drugih, pogajanje in usklajevanje različnih mnenj za doseganje ciljev itd.

 

Ugotovili smo, da trk različnih pravil, pogledov, mnenj itd. nemalokrat povzroča nesoglasja in nerazumevanje med različnimi posamezniki oz. skupinami in zato sta z mladimi skušali odgovoriti na vprašanja, kako se s temi izzivi posamezno in vsi skupaj soočamo.

 

Dijakinje in dijaka so zelo aktivno sodelovali tako v igri kart kot pri refleksiji ter razpravi, aktivnost pa so zaključili z asociacijami o obravnavani tematiki, ki so bile: nekaj novega, poučno, zanimivo, frustrirajoče ipd.  

 

Koordinatorici: dr. Petra Gregorčič Mrvar in dr. Jana Kalin, FF