Program

Jaz v prostoru raznolikosti

Glavni cilj aktivnosti Jaz v prostoru raznolikosti je spodbuditi refleksijo o naših stališčih in vedenju pri soočanju s kulturno raznolikostjo, ki nas obdaja v šolskem in vsakodnevnem življenju.

Humanistika Logo

Dr. Petra Gregorčič Mrvar in dr. Jana Kalin z Oddelka za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete pri izvedbi delavnice izpostavita vprašanje, kako mladi (dijaki) razumejo kulturno pestrost v šoli in kako se z njo soočajo.

 

Izraz kultura v tem primeru uporabita tako v smislu, ko se srečujemo s posamezniki oz. skupinami različnih kulturnih, jezikovnih ozadij, vrednostnih ter religioznih orientacij, kot v smislu mikrokultur, ki se pojavljajo znotraj posamezne kulture.

 

Trk kultur nemalokrat povzroča nesoglasja in nerazumevanje med različnimi (mikro)kulturami. Zato dr. Petra Gregorčič Mrvar in dr. Jana Kalin skušata skupaj z dijaki odgovoriti na vprašanja, kako se s temi izzivi soočamo.

 

Aktivnost je sestavljena iz igre kart (Barnga), refleksije in razprave. Glavni cilj aktivnosti je spodbuditi pri dijakinjah in dijakih refleksijo o svojih stališčih in vedenju pri soočanju z raznolikostjo in različnimi pravili, ki nas obdajajo v šolskem in vsakodnevnem življenju.

 

Koordinatorici namenita pozornost tudi razpravi o problemskih in konfliktnih situacijah, v katerih je potrebno uporabiti strategije upoštevanja drugega, soočanje s pričakovanji drugih, pogajanje in usklajevanje različnih mnenj za doseganje ciljev itd. Trk različnih pravil, pogledov, mnenj itd. namreč nemalokrat povzroča nesoglasja in nerazumevanje med različnimi posamezniki oz. skupinami, zato z dijaki skušata odgovoriti na vprašanja, kako se s temi izzivi posamezno in vsi skupaj soočamo.

 

Delavnica je zasnovana na način, da dijakinje in dijaki so zelo aktivno sodelujejo tako v igri kart kot pri refleksiji ter razpravi, aktivnost pa zaključijo z asociacijami o obravnavani tematiki, kot so: zanimivo, novo, jezno, zabavno, poučno ipd.

 

Delavnica je primerna za srednje šole.

 

Koordinatorici: dr. Petra Gregorčič Mrvar in dr. Jana Kalin, FF