Program

01/06/2023

Obisk na Šolskem centru Ljubljana

Pesmi nemških minezengerjev so bile v slovenskem jeziku dolgo skoraj neznane, predvsem pa niso bile zbrane v publikaciji, ki bi obširneje pojasnila njihov nastanek, funkcijo in obenem predstavila njihove avtorje. Velika večina pesmi je bila tudi brez notnega zapisa.

Šolski center Ljubljana, Srednja strojna in kemijska šola
Humanistika Logo

V sklopu aktivnosti Ich zôch mir einen valken – Vzgojila sem sokola so dr. Mateja Gaber (Filozofska fakulteta), Jani Kovačič (Gimnazija Bežigrad) in Aldo Kumar (Akademija za gledališče, radio, film in televizijo) posvetili svojo pozornost predvsem pesmim, ki vsebujejo živalsko tematiko.

 

Ta se prvenstveno kaže v podobi sokola in jo je moč najti zlasti v svitanicah.

 

Izbrane pesmi je dr. Mateja Gaber iz srednjevisoke nemščine prevedla v slovenščino, Jani Kovačič in Aldo Kumar pa sta jih uglasbila. Prevodi dr. Mateje Gaber so publicirani v znanstveni monografiji, opremljeni s spremno študijo, ki jo bo avtorica predstavila 13. septembra ob 19. uri v Mestnem muzeju Ljubljana.

 

Prvega junija je dr. Mateja Gaber predstavila monografijo dijakinjam in dijakom Šolskega centra Ljubljana, Srednje strojne in kemijske šole.

 

Koordinatorica: dr. Mateja Gaber, FF