Program

30/09/2022

Festival Antika

Festival Antika vključuje delavnice, predavanja in druge dogodke, na katerih strokovnjaki za različna področja klasičnih jezikov in kulture predstavljajo vsebine in poklic raziskovalcev tega področja. Dogajanje festivala je namenjeno učencem, dijakom, študentom in širši javnosti.

08:00-17:00

Filozofska fakulteta, Aškerčeva 2, Ljubljana
Humanistika Logo

Tokrat so bile dejavnosti festivala Antika posvečene raziskovanju vloge živali v antični kulturi (jezik, napisi, itd.). Festival je potekal v obliki interaktivnih (glasbenih, epigrafskih, kulturnozgodovinskih) in jezikovnih delavnic.

Koordinatorica projekta: dr. Sonja Weiss, FF

priponka

Program