Program

27/10/2022

Evropska noč raziskovalcev v BIC Ljubljana

Raziskovalke in raziskovalci Veterinarske fakultete in Biotehniške fakultete so ob obisku Biotehničnega izobraževalnega centra (BIC) Ljubljana pripravili tri delavnice za dijake veterinarske šole.

Biotehnični izobraževalni center (BIC) Ljubljana
Humanistika Logo

Na delavnici Obraz pove vse: Ocenjevanje bolečine pri živalih s pomočjo obrazne mimike so dijakom predstavili, kako lahko pri živalih prepoznajo bolečino s pomočjo obrazne mimike. Prav prepoznavanje bolečine predstavlja veliko težavo pri lajšanju bolečin pri živalih, saj ljudje zaradi odtujenosti od narave ne poznamo več neverbalne govorice in znakov, s katerimi različne živalske vrste izražajo bolečino.

 

Delavnica Preprečevanje širjenja kužnih bolezni na primeru afriške prašičje kuge (APK) je potekala z uvodno predstavitvijo in praktičnim prikazom biovarnostnih ukrepov ob vstopu v rejo prašičev s sumom na APK (priprava »čistih in nečistih« con, oblačenje in slačenje zaščitne opreme, ravnanje z odvzetimi vzorci, razkuževanje …). Na koncu so dijaki poskusili praktični prikaz biovarnostnih ukrepov izvesti tudi sami.

 

Delavnica Uporaba živali v raziskovalne namene: omogoča napredek v medicini in tudi pripomore k izboljšanju dobrobiti živali je predstavila področje dela na poskusnih živalih, ki ni vezano zgolj na pridobitev rezultatov, ampak vedno bolj tudi na dobrobit živali. Raziskovalci so dijake spodbujali, naj pri predstavitvi sodelujejo z vprašanji, ob koncu so razumevanje tematike preverili s kratkim vprašalnikom.

 

Koordinatorji:

Obraz pove vse: Ocenjevanje bolečine pri živalih s pomočjo obrazne mimike: dr. Alenka Seliškar, dr. Katerina Tomsič, dr. Barbara Lukanc, VF,

 

Preprečevanje širjenja kužnih bolezni na primeru afriške prašičje kuge (APK): dr. Irena Golinar Oven, dr. Jan Plut, VF

 

Uporaba živali v raziskovalne namene: omogoča napredek v medicini in tudi pripomore k izboljšanju dobrobiti živali: dr. Tatjana Pirman, BF

 

Koordinatorica obiska na BIC Ljubljana: dr. Jana Brankovič, VF