Program

Dve muhi na en mah

Na delavnici otroci odkrivajo predstave in družbene podobe živali (pes, komar, muha) in njihovo frazeološko rabo v jeziku. Ozaveščajo svoje materne jezike in odprtost do drugih tujih jezikov.

Dve muhi na en mah 4

Humanistika Logo

Naučijo se poimenovanj živali v slovaščini in sodelujejo v gibalnih in glasbenih igrah (izštevanka, dialog, ples, pesem, ponavljanje, pripovedovanje zgodbe, igra vlog z lutkami). Spoznajo poklic raziskovalca (jezikoslovca, prevajalca) in s pomočjo pravljice povezujejo ter presegajo ustaljene odnose med človekom in živalmi.

 

Delavnica Dve muhi na en mah je primerna za otroke v vrtcih, obenem pa odpira možnost nadgradnje za osnovnošolce in srednješolce s poudarkom na povezovanju znanja in metod jezikoslovja, didaktike, ekologije ter kulture in literature.

 

Koordinatorica: doc. dr. Špela Sevšek Šramel, Oddelek za slavistiko, FF