Program

30/09/2022

Dve muhi na en mah: Slovensko-slovaška noč

Letošnja Slovensko-slovaška noč se je odvijala v obliki delavnic za dijake in učence, ki so spoznavali specifična področja jezikoslovja in literarne vede v povezavi z živalskim svetom.

08:00-17:00

Slovanska knjižnica, Einspielerjeva ulica 1, Ljubljana
Humanistika Logo

V dopoldanskem programu, ki se je začel ob 8. uri, so raziskovalci učencem, dijakom in študentom najprej predstavili Slovansko knjižnico in njene redke knjige in druge publikacije (časopise, rokopisne dokumente idr.).

Temu je sledila delavnica s časopisnim gradivom (Rokodelski novice, Slovenec …) in delavnica iskanja po gradivu COBISS. Po odmoru je sledila leksikološka delavnica (delo s slovarji) in jezikovna delavnica (slovensko-slovaška frazeologija).

Delavnice :

– Med policami Slovanske knjižnice (Erika Marolt, Tomaž Miško, MKL),

– Raziskujmo skupaj (Tomaž Miško, Erika Marolt, MKL),

– Jezikovna delavnica: spletni slovarji in portal Franček (dr. Špela Petric Žižić, ZRC SAZU),

– Frazeološka delavnica: slovensko-slovaška paremiologija (dr. Matej Meterc, ZRC SAZU).

V popoldanskem programu, ki se je začel ob 14. uri, je bil osrednji del jezikovno-literarna konferenca z mednarodno udeležbo. Sledila je diskusija.

Jezikoslovni in literarnovedni prispevki:
– dr. Hotimir Tivadar: Javno nastopanje in »živali«,
– dr. Simon Atelšek: Metafore v čebelarski terminologiji ,
– dr. Jozef Pallay, Matej Meterc, Polona Leskovar: Živali v paremiologiji ,
– dr. Saša Poklač: Sokol v slovenski in slovaški kulturi,
– dr. Špela Sevšek Šramel: Literarne upodobitve eksotičnih živali (od potopisa do mladinske književnosti),
– dr. Svetlana Kmecová: Nadnaravno v živalskem svetu.

Sodelujoče institucije: Škofijska klasična gimnazija Ljubljana, OŠ dr. Vita Kraigherja, OŠ Mirana Jarca, OŠ Pirniče, Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, FF UK Bratislava

Organizatorji: dr. Hotimir Tivadar, dr. Špela Sevšek Šramel, Tomaž Miško, Erika Marolt, Oddelek za slovenistiko in Oddelek za slavistiko FF UL, MKL Slovanska knjižnica