Program

27/09/2024

Demonstracija delovanja sistema strojnega vida

Na delavnici bomo predstavili demonstracijsko celico, ki združuje strojno in programsko opremo, ter algoritme globokega učenja, omogočajoč enostavno prikazovanje delovanja teh metod v različnih aplikativnih domenah.

23:00

Fakulteta za računalništvo in informatiko

Ilustracija Agate Lielpētere

Humanistika Logo

Metode globokega učenja so postale ključno orodje za reševanje raznolikih praktičnih izzivov, saj omogočajo veliko bolj raznovrstno in robustno delovanje praktičnih rešitev, vključno z aplikacijami računalniškega in strojnega vida. Na delavnici bomo predstavili demonstracijsko celico, ki združuje strojno in programsko opremo, ter algoritme globokega učenja, omogočajoč enostavno prikazovanje delovanja teh metod v različnih aplikativnih domenah. Celica vključuje kamere, grafični vmesnik in pet demonstracijskih programov, ki demonstrirajo klasifikacijo lesenih desk, detekcijo površinskih anomalij, štetje polipov, detekcijo prometnih znakov in detekcijo vogalov tekstilnih izdelkov. Razvili smo jo z namenom povečanja razumevanja in uporabe teh metod v praktičnih scenarijih ter za približevanje tovrstnih tehnologij širši javnosti.