Program

29/09/2023

»Človek«, živali, pošasti in ženske

Razmerje med človekom in živalmi se zdi ena najpomembnejših tem v dolgi zgodovini znanosti in filozofije, saj je razlika med njima pomemben pokazatelj tega, kaj je oziroma bi moralo biti specifično človeško.

17:00

Spletna izvedba
Humanistika Logo

Kot je poudaril Georges Canguilhem, je razlikovanje med normalnim in patološkim v znanostih o življenju prineslo pomembna nova spoznanja, vendar je prineslo tudi precej produktiven »znanstveni imaginarij«, povezan s Canguilhemovo epistemologijo pošasti in pošastnosti, ki jo je Michel Foucault podrobneje razvil v svojem delu o »nenormalnih«.

 

Foucault je posebno pozornost namenil otroški seksualnosti in njeni regulaciji v 19. stoletju, vendar Freudove znanstvene revolucije ni želel vpeljati v samo jedro svojih novih študij.

 

Namen predavanja in razprave »Človek«, živali, pošasti in ženske je vnesti novo luč, povezano s seksualnostjo in spolno razliko, kot sta jo razvila Freud in Lacan, in pri tem namesto »moškega« in abstraktnih ljudi postaviti »realne moške« in »realne ženske«.

 

V tem kontekstu se zdi, da Freudova razprava o normalnem in patološkem predstavlja povsem nov »znanstveni pogled«, ki žensko histerijo postavlja kot novo izhodišče in nov strateški načrt za spodkopavanje celotne dolge patriarhalne filozofske in znanstvene tradicije.

 

Dogodek organiziramo v sodelovanju z Društvom za kulturne študije, Ljubljana.

 

Predavanje in razprava bosta potekala na spletni platformi zoom, na tej povezavi s pričetkom ob 17. uri.

 

Vljudno vabljeni!

 

Sodelujejo:

– dr. Eva D. Bahovec, Oddelek za filozofijo Filozofske fakultete,

– mag. Janja Cotič, Zavod Republike Slovenije za šolstvo,

– dr. Rajlakshmi Ghosh, Oddelek za jezik, književnost in kulturne študije, Univerza Manipal, Jaipur. Rajasthan, Indija.